GP Esports AS

Skrevet av Robin "Rizla" Johansen – 1. desember 2022

Den 14.11.2022 klokken 21.00 ble det avholdt stiftelsesmøte for GP Esports AS. Og vi mistenker at det allerede her, i denne aller første og innledende setningen, vil komme en del spørsmål og kanskje kommentarer. I denne annonseringen vil vi derfor forsøke å svare på det meste og forklare hvorfor ting er gjort som de er gjort og hvorfor vi valgte som vi gjorde.

Årsaken til rebrandingen og grunn til det nye navnet

Vi er veldig glade i GP (forkortelsen) og selvsagt også navnet Gamer-Pilsen, men har samtidig vært klare over at dette potensielt kan tolkes på en uheldig måte av enkelte, som blant annet potensielle fremtidige sponsorer eller samarbeidspartnere. Vi ønsket likevel å beholde den samme forkortelsen. Det offisielle navnet ble derfor GP Esports AS, selv om vi bare vil bruke GP eller GP Esports.

Hva står GP for? I tilfelle noen spør. GP står jo riktignok nok for ærlighet, trivsel og fair play, men bokstavelig? Vi kjørte en konkurranse på Discord-serveren som de fleste nok fikk med seg. Det flommet over av gode forslag, samt noen få litt mindre gode. Herfra og ut ble det en liten jobb, vi luket ut det ene etter det andre og listen ble stadig mindre. Opprinnelig var det faktisk 665 unike forslag, samt mange duplikater, så totalt var vi nok nærmere 1000 forslag. Dette var altså litt av en jobb.

Etterhvert nærmet vi oss en konklusjon, men samtidig lyttet vi til tilbakemeldinger underveis. Det var stadige innspill fra alle kanter. Det offisielle navnet er altså GP Esports, og det eller bare GP, vil brukes til vanlig. Flere av innspillene gikk på at det var viktig å ta vare på tradisjonene. Mange var glad i Gamer-Pilsen og det var flere som foreslo dette i konkurransen. Blant annet Wacky, som var den første som foreslo det i konkurransen og dermed vant. For GP vil da fremover stå for Gamer-Pilsen. Gratulerer så mye til Wacky og til oss selv. Men dette blir likevel litt de-som-vet-de-vet. Bruken vil ikke fremgå av noen offisielle papirer, registreringer eller annet. Vi kommer heller ikke til å legge skjul på det, men heller ikke fronte det. I utgangspunktet.

E-sport-delen av navnet

Noen har også reagert på Esports-delen av navnet. Mange sier jo, og det med rette, at GP er så mye mer enn bare e-sport. Noe som jo også er helt sant! Det er et community, det er gaming på alle nivåer, og ikke minst er det for veldig mange først og fremst rekreasjon og sosialt. Vi vurderte andre navn, og da også lengre navn, for å dekke opp for alle delene av communitiet, men falt likevel ned på at det egentlig strengt tatt ikke spiller noen veldig stor rolle, vi ønsket et kort og konsist navn.

For i forhold til navnet, GP Esports AS, så må det også nevnes at e-sport vil være et satsningsområde for oss fremover. Derav føltes det også naturlig at dette ble med i det nye navnet. Det vil satses mer enn hva som er gjort til nå. Denne økte satsingen vil i utgangspunktet, i alle fall per dags dato, kun gjelde førstelaget i CS:GO – men dette kan selvsagt potensielt utvides til flere lag og til flere spill om styret bestemmer seg for dette på et senere tidspunkt. Og samtidig, og veldig viktig å presisere, denne satsingen vil ikke gå ut over communitiet på noen som helst måte. Vi håper det i stedet vil gavne det på både kort og lang sikt.

Ny logo

Noe av det samme som gjaldt navnet, gjaldt også logoen. Den var moden for fornyelse og burde kunne dekke flere områder enn kun skytespill som den gjorde slik den var. Det finnes jo andre spill også, selv om miljøet for det aller meste har vært mest opptatt av CS:GO. Vi ønsket en logo som var generell, dekkende og kunne brukes på alle typer flater og til alle potensielle fremtidige formål. Gjerne med et nordisk preg, siden vi for det meste er nordmenn + noen hyggelige svensker.

Som sikkert mange husker hadde vi en konkurranse. Vi fikk en hel del masse gode ideer og det var også mange som leverte grafiske forslag. Dessverre var det ingen av disse vi landet på og vi måtte ut å finne andre leverandører. Vi visste etterhvert hva vi var ute etter, og mediagruppen har derfor brukt ressurser på å få designet en logo av en profesjonell grafisk designer.

Logoen vil etterhvert gjøres tilgjengelig for nedlastning, men det er først og fremst for bruk for de som ønsker å skrive nyhetssaker, artikler eller lignende om GP. Annen og uautorisert bruk er ikke tillatt. Det vil også legges ut bilde av logoen til bruk som profilbilde for de som ønsker det. Dessuten vil alle lag i GP kunne få sin egen variant av logoen (med egen farge) om ønskelig, dette til bruk på lagsider på gamer.no, til profilbilder på stream eller lignende sider, men dette må klareres av mediagruppen på forhånd. Det vil derimot ikke være tillatt å gjøre endringer på logoen på egenhånd. Ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål.

Aksjeselskap eller forening

Dette har jo tatt tid, og mange i communitiet, om ikke alle etterhvert, har vært klare over at vi skulle starte et-eller-annet. Det var bare ikke helt klart hva. Det var altså uansett helt nødvendig at vi gjorde noe, all tid vi faktisk tjener penger, da det ellers ville bare ført til at enkeltpersoner kunne risikere å få skattefuten på nakken, uten at det var personlig inntekt i bildet.

Det store og vanskelige valget sto mellom en idrettsforening og et aksjeselskap, og dette er da også noe vi har diskutert i lang tid, frem og tilbake. En idrettsforening kunne vært spennende. Men samtidig er dette noe ingen av oss har drevet før, og vi ville nok før eller siden møtt på en rekke utfordringer, spesielt med tanke på enkelte av planene vi har.

En av disse planene er blant annet å sette opp en nettbutikk på hjemmesiden. Og alt her ville vi møtt på utfordringer om vi gjorde dette som en forening. Antagelig ikke uoverkommelig, for all del, men vi fant ut at et aksjeselskap tilsier at at dette vil være enklere, spesielt dersom vi når mva-grensen.

Noe annet er eventuelle lønninger og kontrakter til spillere i fremtiden, til folk som bidrar med stream eller til spillere dersom vi er så heldige å havne i første divisjon i Telialigaen. Og for å våge å være litt hårete, og det bør man vel være, eventuelt også en fremtidig profesjonell satsning på e-sport. Alt dette er også enklere å utføre via et aksjeselskap.

Vi valgte et aksjeselskap av de ovenstående årsaker, samt at flere av oss også har drevet selskap før og vet mer om dette enn foreninger. Vi vet mer hva det innebærer av arbeid, av generalforsamlinger, styre, regnskap, årsoppgjør med mer.

Med en forening ville det rett og slett vært flere usikkerhetsmomenter. Hvordan årsmøter burde eller må foregå, medlemsregister og medlemsavgifter og regler rundt dette, innkalling til årsmøter og krav til frister rundt dette. Eventuelt også hva som ville eller kunne skjedd om vi gjorde noe feil her. Det var for mange spørsmål og for få svar. Et aksjeselskap føltes rett og slett enklere på flere måter, ikke minst med tanke på enkelte av planene våre, og derfor landet vi på dette.

Kostnader knyttet til stiftelse

Vi bruker egenkapitalen vi alt har opparbeidet oss til å stifte selskapet. Noen andre kostnader er det ikke, bortsett fra avgift til brønnøysundregistrene, og eventuelt en revisor om vi ønsker å registrere immaterielle verdier på et senere tidspunkt. Verdt å nevne angående aksjekapital er også at den blir stående i selskapet, den blir altså ikke borte. Med unntak av registreringsavgiften.

Kan man kjøpe eller få aksjer?

Mange har allerede spurt om dette, og vi har nok svart ganske ullent – om vi i det hele tatt har svart. Årsaken til dette er at dette også har vært uavklart fra vår side. Vi bestemte oss ikke før ganske sent i prosessen for hvordan vi ønsket å løse dette. Løsningen ble slik rett og slett fordi vi først og fremst ønsket å komme i gang og ikke ha uendelig med møter, og en enda mer tidkrevende prosess med å få alt av nødvendige signaturer på plass i bank, i offentlige registre osv.

Vi var innom flere muligheter for å organisere dette, det er tross alt veldig mange som har deltatt og bidratt svært mye til miljøet, som stream, arrangement av julebord med mer. Men muligheten for å tråkke på noens tær var jo uansett tilstede. Hvorfor fikk X aksjeposter, mens Y ikke fikk? Hvorfor fikk X flere aksjeposter enn Y?

Styret syntes samlet at dette var en mulig vanskelig vei å gå som også potensielt kunne føre til mer splittelse og uro enn samling rundt stiftelsen og miljøet som helhet. Vi valgte derfor at aksjepostene bare ble delt mellom styret. Dette for å raskest mulig skape en smidig, fungerende og effektiv organisasjon. Med et unntak.

Dette unntaket er Anita Lofthus. Som den eneste personen utenom de i styret, får hun aksjeposter fra starten av. Årsaken til dette er at hun fikk et oppdrag; å drifte en Tik-Tok konto. Her har hun arbeidet selvstendig og særdeles godt. Anita har utmerket seg ved kontinuerlig å levere innhold for GP. Jevnt og trutt har filmer blitt lastet opp, over lang tid. Vi syntes rett og slett dette fortjente en klapp på skulderen og derfor er hun unntaket.

Intensjonen vår er likevel at det vil bli en aksjeemisjon ved en senere anledning, og denne vil da i første rekke være rettet mot communitiet, og da kan det kjøpes aksjeposter. Detaljer rundt dette har vi ikke ennå, heller ikke når det vil skje, da dette også vil medføre mer arbeid. Akkurat nå handler det først og fremst å komme i gang med selskapet og få registrert det.

Hva vil dette å ha å si for Telialigaen?

Først og fremst vil vi jo bytte profil på klubbsiden. Og navn. Men neste sesong ville det uansett blitt noen endringer på hvordan vi ville løst dette med Telialigaen. Hva slags endringer dette er vil vi komme tilbake til i et eget innlegg på et senere tidspunkt. Endringene vil først og fremst gjelde administrasjon og detaljstyring fra admins og sportslig utvalg. Fremover vil lagene måtte klare seg litt mer på egenhånd, også når det kommer til å finne potensielle reserver når det behøves. Men vi skal selvsagt tilrettelegge så godt det lar seg gjøre.

Hva vil dette si for sosiale medier/discord?

Vi håper og tror at dette ikke vil ha noe å si for Discord-serveren og det fine communitiet vi har, det vil først og fremst være snakk om navneendringer og oppdatert grafikk og lignende. Intensjonen er at miljøet vil fortsette å være det samme og fungere slik det har gjort. Det samme gjelder andre sosiale medier, det vil også her primært være snakk om navneendringer og oppdatert grafikk.

En annen intensjon vi har, er at at alle donasjoner på stream, abonnement på Twitch og tilsvarende, fortsatt vil gå direkte tilbake til communitiet. Regnskap er da også offentlig informasjon, og dette kan antagelig ettergås om noen ønsker det.

Hva skjer med gamle vod’s på Youtube etc?

De forblir som de er. Nye derimot, vil ha oppdatert grafikk, navn og lignende. Det kan også komme en omorganisering på Youtube-innhold senere.

Hva skjer fremover?

Ganske mye, vi har flere planer, og det er også noe av grunnen til at vi valgte å ta en emisjon på et senere tidspunkt, snarere enn å tilby aksjeposter allerede nå. Vi kommer tilbake med mer info når ting er klart, snarere enn å skrive om planene her nå, men vi har flere planer, både for communitiet og for e-sport-delen av nye GP.

Flere artikler

Takk for sesongen, GP Esports!

Takk for sesongen, GP Esports!

Sesongen har kommet til en konklusjon for GP Esports og 2. Divisjon. For GP var dette en berg-og-dalbane av følelser, forvandlinger og uforglemmelige øyeblikk, opp og nedturer. Selv om laget dessverre rykket ned fra andre divisjon, er det viktig å huske på all...

Sol, sommer og GP

Sol, sommer og GP

Våren 2023 vil bli stående som en av de mest minneverdige periodene i GP Esports' historie. Etter utallige timer med trening, samarbeid og intens konkurranse, kan vi med stolthet se tilbake på en sesong fylt med triumfer. Vi har opplevd opprykk både i Telialigaen og i...

God påske folkens!

God påske folkens!

God påske til alle GP'ere, Esports-fans, venner, gamere og fans! Vi håper dere alle får en avslappende påskeferie, men at vi likevel sees på Discord-serveren for et game eller to. Vi tenkte også at det var på tide med en liten oppdatering på sesongen i Telialigaen og...

Telialigaen våren 2023 så langt

Telialigaen våren 2023 så langt

Da har vi kommet til vinterpause i vårens Telia-sesong, med tre ukers pusterom før andre etappe går i gang. La oss oppsummere! Flaggskipet vårt har hatt en relativt god start i tredjedivisjon og er foreløpig ubeseiret, men det har ikke vært uten spenning. I sin tredje...

Hei gutta frem!

Hei gutta frem!

Ventetiden har vært lang, julemiddagene lange, men nå er vi da endelig i 2023 og klare for en ny sesong med GP Esports. Hovedlaget vært starter allerede i morgen, tirsdag 17. januar med ESEA Open. Årets lineup er også klar: Jorsett, Hoppin, Aco, hellz0r, pazzy, elOw....

Nytt medlem i GP familien

Nytt medlem i GP familien

Det er snart ny Telialiga-sesong, og vi får sikkert mange nye GP lag - og forhåpentligvis noen gode gamle også. I alle fall, første lag ut er Codebase. Det består av svært sterke spillere, som TinG, zappke, Shibi, JMark og Eddy. Laget vil spille i 4. divisjon i...