Kjøpsvilkår

Disse betingelsene gjelder fra salg av varer og tjenester fra GP Esports AS til forbrukere, disse betingelsene vil sammen med din ordrebekreftelse utgjøre avtalen for kjøpet. Disse betingelsene er kun tilgjengelig på norsk, men så leverer vi også kun til Norge.

Parter

Selger vil være GP Esports AS, Langgata 47, 3920 PORSGRUNN, post@gpesports.no, med organisasjonsnummer <ORGNUMMER>. Selger blir videre på denne siden omtalt som oss. Kjøper er den personen som utfører kjøpet i nettbutikken og blir heretter omtalt som du.

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er sendt og registrert i våre datasystemer. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet og benytte deg av angreretten. Når vi mottar din bestilling, vil du motta en ordrebekreftelse. Du kan bestille både ved å registrere deg som kunde eller ved å handle som gjest. Bestillingen vil ikke være bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra vår side, i bestillingsløsningen, i nettbutikken eller i kjøperens bestilling og den andre parten burde ha innsett at det forelå en slik feil. Bestillinger per e-post må avtales spesifikt på forhånd.

Opplysninger

Vi forsøker å opplyse våre brukere så godt det lar seg gjøre om våre produkter, men vi tar samtidig forbehold om at skrivefeil kan forekomme. Dersom en vare er utsolgt og vi ennå ikke har fått tid til å oppdatere varelager på nettsiden, forbeholder vi oss også av retten til å kunne kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved en slik situasjon vil du uansett få en e-post med beskjed om dette og om hva vi kan tilby i stedet.

Priser

Alle priser på vår nettside er oppgitt i NOK og inkludert merverdigavgift dersom ikke annet er opplyst. Alle kostnader knyttet kjøpet vil også fremkomme før bestillingen og vil da også inkludere frakt, porto og liknende. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme på priser og beholdning, eller tekniske feil knyttet til nettsiden. Priser kan også raskt endre seg som følge av prisendringer fra leverandør, vi tar derfor forbehold om retten til leveringsnekt på alle produkter.

Betaling

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Andre avtaler kan forekomme, spesielt større bedrifter og borettslag.

Levering / bestillingsvare

Varer som vi ikke har på lager, eller varer som er bestillingsvare, har ofte noe lenger leveringstid, normalt 2-4 uker. Det er kjøperens ansvar å sørge for at adressen som blir oppgitt ved bestilling er korrekt.

Reklamasjon

Når du har mottatt ordren, bør du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen du tidligere har fått på e-post, eller om produktene er blitt skadet under transporten, har feil eller mangler. Dersom det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid gi oss beskjed om at du vil benytte deg av reklamasjon. Sørg også for at feilen ikke ligger på din side, ved at du for eksempel har skrevet inn navn feil før du bestilte et skilt. Melding om feil eller mangler kan gis oss både muntlig og skriftlig, men det anbefales å gjøre det skriftlig, gjerne til vår e-postadresse post@telemarkskilt.no.

Angrerett

Dersom du angrer på et kjøp hos oss, gjelder angrerettloven, den gjelder forøvrig i alle EØS-landene. Angrerettloven gjelder for avtaler om kjøp av varer og tjenester som forbrukere inngår med næringsdrivende. Loven gjelder bare for avtaler inngått ved fjernsalg, som netthandel, samt for avtaler inngått utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler.

Gyldig grunn?

Du behøver ikke oppgi noen grunn for å kunne bruke angreretten, men du må overholde fristen. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter å ha mottatt ordren, gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema, utvides fristen til tre måneder. Send en e-post til angrerett@gpesports.no og legg ved angrerettskjemaet. Du er også ansvarlig for trygg retur, pakk varen godt og ta vare på kvittering for frakt. Det er ikke noe gebyr i forbindelse med angreretten, men returkostnadene er det du selv som må stå for.

Unntak fra angreretten

Du har ikke angrerett på varer som er spesiallaget utfra dine valg, f.eks ved inngravering av tekst eller liknende på en vare.

Endringer i vilkårene

Vi forholder oss retten til å kunne endre disse vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivning.

Ekstraordinære forhold

Vi er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke dersom eventuelle mangler skyldes forhold utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne unngått eller ventet å overvinne.

Force majeure / vis major

Med force majeure menes helt ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler kan være naturkatastrofer, flom, krig, opprør, streiker, valutarestriksjoner eller tilsvarende. Denne klausulen løser oss fra ansvaret for forpliktelser som vi ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor vår kontroll.

Personopplysninger

Alle kundeopplysninger håndteres med diskresjon. Vi oppbevarer navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, dette er informasjon vi behøver for å kunne levere varene til deg, kontakte deg i forbindelse med bestillinger, samt kunne sende deg informasjon ved behov.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.