CS:GO | andre lag

GP har, siden vi ble med i Telialigaen, deltatt med en rekke lag og en rekke spillere. Vi har hatt opp til 15 lag i Telialigaen som har deltatt i CSGO. Hvor mange spillere som har vært inn og ut er det vanskelig å stadfeste helt nøyaktig, men at det er et betydelig antall er helt sikkert.

På Discord-serveren får lagene hver sin kanal, sin egen voice kanal og en egen kanal for lagledere. Slik at man enkelt kan finne step-ins om det behøves. Vi har også, så godt det har latt seg gjøre, forsøkt å streame minst en kamp fra hvert lag.

Hvor mange lag, og hvor mange spillere har variert og vil nok fortsette å variere fra sesong til sesong. Til nå så har vi til dels stått for tildeling av lag og sammensetningen av disse. Fremover vil det bli noen endringer på hvordan vi organiserer dette og vi vil overlate mer av ansvaret til lagene og spillerne selv. Alle vil likevel være en integrert og viktig del av communitiet. Mer informasjon om dette vil komme på nyåret.